Sigrid Kuusk

Fellows

grant 2019 / stipendium 2019

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
It provided me much courage for continuing on the path I had started.
What are you doing and where are you working at the moment?
I construct my studio in Põhjala Factory and make new author’s as well as serial jewellery.
What do your hands speak about in 2020?  
About finding and trusting personal brilliance. Growth and balance. They stretch. 

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku? 
Andis juurde palju julgust liikuda alustatud rada mööda edasi.

Millega praegu tegeled, kus töötad?
Ehitan vaikselt oma stuudiot Põhjala Tehases ning nokitsen uute autori- ja ka seeriaehete kallal.
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020? 
Isikliku sära leidmisest ja usaldusest. Kasvamisest ja tasakaalust. Sirutavad.