Erle Nemvalts

Fellows

special grant 2019 / eristipendium 2019

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
I cannot highlight a direct influence, but it definitely added the confidence that I have chosen the right path.
What are you doing and where are you working at the moment?
I am in Master’s studies, practicing professional work.
What do your hands speak about in 2020?  
In 2020 my hands speak about the hope(lessness) of the future of the Old World.

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku? 
Väga otsest mõju ei oska välja tuua, aga kindlasti lisas enesekindlust, et olen oma tegemistega õigel teel.
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Olen magistriõppes, tegelen erialase tööga.
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020? 
Aastal 2020 kõnelevad mu käed õhtumaa tuleviku lootus(etus)est.