Marita Lumi

Fellows

grant 2018 / stipendium 2018

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
The grant had an impulsive impact on my creative path, I had more courage to make my weird creation, to be myself. I received acknowledgement from the people, whom I admire most. At first, it even caused a strange feeling: I did not know, how to accept such attention and compliments. I feel sincere gratitude and humbleness that my works have been noticed. It is a great honour, and also brought much new work and comissions. It also provided more self-knowledge, that it is worth to risk, go through walls and have even greater dreams.
What are you doing and where are you working at the moment?
I am mainly a freelancer, dealing with my creation, exhibitions and comissions. Exceptionally I am also a member of the management board of A-Gallery, a gallerist and an influencer. I handle interviews with artists and activity plans, reform the former model, try to bring more freshness into the system, and to make the gallery more art, exhibition and artist centered.
What do your hands speak about in 2020?  
My hands speak about altruism and cooperation, support, teaching and learning; they speak about larger picture than myself, and tell about dreams, which are higher and more courageous, if only the thought could keep the pace. 

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku? 
NEF stipendium mõjutas minu loomingulist käekäiku impulsiivselt, olin julgem tegelema oma veidra loominguga, olema ise. Mind ja minu tööd hinnati kõige suuremate eeskujude poolt. See tunnustus tekitas algul isegi kummalise tunde, ei tea, kuidas tähelepanu ja komplimente vastu võtta. Olen siiralt tänulik ja ka alandlik, et minu tööd on tähele pandud. See on suur au ja tõi palju uusi töid ja tellimusi. See sisendas veel rohkem eneseteadlikkust, et tasub riskida, astuda läbi seinte ja unistada veelgi suuremalt.
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Olen esiti vabakutseline, tegelen omaloomingu, näituste ja tellimustega. Erandkorras ka A-galerii juhatuse liige, galerist ja suunamudija. Toimetan kunstnikuvestluste ja tegevuskavaga, reformin senist mudelit, proovin süsteemi rohkem värskust tuua, galeriid kunsti-, näituste- ja kunstnike-kesksemaks kujundada.
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020?  
Minu käed kõnelevad altruismist ja teistega koostööst, abistamisest, õpetamisest ja õppimisest, minu käed kõnelevad suuremat pilti kui mina ise, nad jutustavad unistustest, mis on kõrgemad ja julgemad, kui mõte järele jõuda, sõnuda suudaks.