Ljubov Kedrina

Fellows

Domestic Jewellery: special grant 2017 / eristipendium 2017

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
The special grant of Young Estonian Jewellery Foundation showed that realising ideas is worth trying, and opened various doors to the art world. 
What are you doing and where are you working at the moment?
I develop my small trademark, practice in Finland and plan to study further. 
What do your hands speak about in 2020?  
The start of the year 2020 was so chaotic for the whole world that my mind and hands do not want to plan anything. I live one day at a time and let my hands be free as well. 

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku?Noore Ehte Fondi eristipendiumi pälvimine näitas, et tasub ideede teostamist julgemalt ette võtta, ning avas erinevad uksed kunstimaailma. 
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Arendan oma väikest kaubamärki, käin praktikal Soomes ning plaanin minna edasi õppima. 
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020? 
Aasta 2020 algas kogu maailma jaoks nii kaootiliselt, et mõistus ja käed ei taha midagi planeerida. Elan päev korraga ja lasen ka kätel olla vabad.