Sofia Hallik

Fellows

grant 2015 / stipendium 2015

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
This was an acknowledgement that came at the very right moment. Firstly, I could purchase working tools, and secondly – I received media coverage. I consider the grant as starting point of my career; professionals of the fields assured that I should continue with jewellery.
What are you doing and where are you working at the moment?
I am a doctoral student of EAA and the creator and executive manager of the trademark SOMA.
What do your hands speak about in 2020?  
Future technologies, sci-fi, utopian acts. 

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku?
See oli tõesti nii õigel ajal tulnud tunnustus. Esiteks sain osta tööriistu ja teiseks sain meedia-kajastusi. Pean NEFi stipendiumi oma karjääri alguspunktiks, valdkonna professionaalid kinnitasid, et peaksin just ehtekunstiga edasi tegelema. 
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Olen EKA doktorant ning kaubamärgi SOMA looja ja tegevjuht.
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020?  
Tuleviku tehnoloogiad, sci-fi, utoopilised teod.