Ettel Poobus

Fellows

grant 2012 / stipendium 2012

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
The grant of Young Estonian Jewellery Foundation provided me much support during my studies at the Geneva University of Art and Design. 
What are you doing and where are you working at the moment?
I have been a member of the Jewellery Studio Gram already for 9 years, and I have also a small company of jewellery design and goldsmithing. 
What do your hands speak about in 2020?  
I still find great joy in professional self-development, in terms of technological skills as well as more generally. In recent five years I have also examined stones and minerals more closely, studied facet cutting in US, and discovered the rich world of stones. 

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku?
Noore Ehte Fondi stipendium oli mulle suureks abiks Genfi Kunsti- ja Disainiülikoolis õppides. 
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Olen Ehtestuudio Gram liige juba 9 aastat ja mul on ka enda väike ettevõte, mis tegeleb ehtekunsti ja kullassepatööga. 
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020?  
Leian endiselt suurt rõõmu erialasest enesearendamisest nii tehnoloogiliste oskuste näol kui ka üldisemalt. Viimase viie aasta jooksul olen ka kivide ja mineraalidega tõsisemalt tutvust teinud, õppinud Ameerikas tahklihvimist ja avastanud kivide külluslikku maailma.