Claudia Lepik

Fellows

special grant Domestic Jewellery 2017, special grant 2018 / eristipendium Domestic Jewellery 2017, eristipendium 2018

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
Actually the special grant has had no direct impact on my further creation.  
What are you doing and where are you working at the moment?
I currently deal with few projects, which are slowly starting to take their final form, and also with self-development as an artist. 
What do your hands speak about in 2020?  
In 2020, my hands speak about large-scale acts and learning from mistakes. 

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku? 
See pole otseselt kuidagi mõjutanud mu edasist loomingut pärast eriauhinna saamist.  
Millega praegu tegeled, kus töötad? 
Hetkel tegelen paari projektiga, mis aegamisi hakkavad päevavalgele tulema, ning samuti tegelen enda kasvatamisega kunstnikuna. 
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020? 
Minu käed aastal 2020 kõnelevad suuremõõtmelistest tegudest ning vigadest õppimisest.