Urmas Lüüs

Fellows

grant 2014 / stipendium 2014

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
The grant enabled me to work six months in Amsterdam, the studio of Ruudt Peters. 
What are you doing and where are you working at the moment?
I currently work in my studio in Hobusepea Street. I conduct lessons and give lectures at the Estonian Academy of Arts. I write for the periodicals Sirp, Art Jewelry Forum, Kunst.ee, ERR Kultuuriportaal, Müürileht. And I make music in the Postinstrumentum. 
What do your hands speak about in 2020?  
At the moment my hands say that I should use cream more often when working, 11 major scars tell that I should wear more work gloves, and black spots on the skin refer to the spray colour bottle that has started to leak due to obstruction.

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku?NEFi stipendium võimaldas mul töötada pool aastat Amsterdamis Ruudt Petersi ateljees. 
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Hetkel töötan oma ateljees Hobusepea tänaval. Annan tunde ja loenguid Eesti Kunstiakadeemias. Kirjutan kaastöid väljaannetele Sirp, Art Jewelry Forum, Kunst.ee, ERR Kultuuriportaal, Müürileht. Teen muusikat tandemis Postinstrumentum. 
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020?  
Käed kõnelevad hetkel sellest, et rauaga töötades peaks sagedamini kreemi kasutama, 11 suuremat armi räägivad, et töökindaid tuleks rohkem kanda ja mustad laigud nahal viitavad ummistusest lekkima hakanud spray-värvi pudelile.

Nils Hint

Fellows

grant 2013 / stipendium 2013

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
This is a difficult question … I think that the grant of Young Estonian Jewellery Foundation has encouraged me to work further and provide meaning to what I have done.
What are you doing and where are you working at the moment?
I work at the Estonian Academy of Arts, in the department of jewellery and blacksmithing, and also as a freelance artist.
What do your hands speak about in 2020?  
I hide large eyes with unwashed hands.

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku?
Väga raske vastata … eks Noore Ehte Fondi stipendium on innustanud mind edasi töötama ja tehtut mõtestama.
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Töötan Eesti Kunstiakadeemias, ehte- ja sepakunsti osakonnas ja vabakutselise kunstnikuna.
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020?  
Pesemata kätega varjan suuri silmi.

Ettel Poobus

Fellows

grant 2012 / stipendium 2012

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
The grant of Young Estonian Jewellery Foundation provided me much support during my studies at the Geneva University of Art and Design. 
What are you doing and where are you working at the moment?
I have been a member of the Jewellery Studio Gram already for 9 years, and I have also a small company of jewellery design and goldsmithing. 
What do your hands speak about in 2020?  
I still find great joy in professional self-development, in terms of technological skills as well as more generally. In recent five years I have also examined stones and minerals more closely, studied facet cutting in US, and discovered the rich world of stones. 

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku?
Noore Ehte Fondi stipendium oli mulle suureks abiks Genfi Kunsti- ja Disainiülikoolis õppides. 
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Olen Ehtestuudio Gram liige juba 9 aastat ja mul on ka enda väike ettevõte, mis tegeleb ehtekunsti ja kullassepatööga. 
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020?  
Leian endiselt suurt rõõmu erialasest enesearendamisest nii tehnoloogiliste oskuste näol kui ka üldisemalt. Viimase viie aasta jooksul olen ka kivide ja mineraalidega tõsisemalt tutvust teinud, õppinud Ameerikas tahklihvimist ja avastanud kivide külluslikku maailma.